Türkiye’nin değerli markalarını nitelikli ziyaretçilerle buluşturan Ekspotürk, sadece ticari alışverişin değil, bilgi alışverişinin de yoğun olarak gerçekleştiği fuarları ile sektörlere katkı sağlamaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un yurtiçi fuar düzenleme yetki belgesine sahip olan Ekspotürk, fuarcılık alanında “Pazaryeri” oluşturma stratejisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Sadece alıcı ve satıcıları ürün merkezli olarak bir araya getirmekle kalmayıp, know-how, inovasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı “Süreli-Pazaryerleri” dizayn etmektedir.

Yurt dışından yatırımcı ve alıcıları da Türk markaları ile buluşturma hedefi ile ele aldığı organizasyonların uluslar arası ayağını da güçlendiren Ekspotürk, katılımcı firmaların ihracatını geliştirme ve dolayısıyla Türk ekonomisine katkı sağlamayı bütüncül bir yaklaşım olarak görmektedir.

Yurtdışında da kendi fuarlarını düzenleyen Ekspotürk, aynı zamanda marka olmuş uluslararası fuarların Türkiye temsilciliğini yaparak firmaların bu pazarlarda yer almalarına aracılık etmektedir.

www.ekspoturk.com